Image Image Image Image Image Image Image Image Image

16 Sep

Belegering van Groningen

16 September 2015

Nieuw in ons bezit:

Een zeer fraaie kopergravure uit 1684 van Jacobus Harrewijn, voorstellende de belegering van de stad Groningen door de bisschoppen van Keulen en Münster tussen 12 juli en 17 augustus in het rampjaar 1672. Op de voorgrond het slagveld. Aan de horizon de stad Groningen waarop kanonskogels worden afgevuurd. Onderaan een legenda in het Nederlands met de cijfers 1- 21. Bovenaan de titel op een lint.

Prijs: op aanvraag.